Demonstration Experiments with Platform Scales

המאמר מתאר הדגמות פשוטות שניתן לבצע תוך שימוש במאזני מטבח זולים. למאזניים אלה סקלה גדולה וקלה לקריאה על ידי התלמידים. ניתן להדגים את החוק השלישי של ניוטון, את מושג המנוף, ומערכת יחוס אינרציאלית לעומת לא אינרציאלית.

 למאמר המלא

מאמרים נוספים