תלמידים מיישמים את חוקי ניוטון - הלכה למעשה
3/08/2017

המאמר מתאר בפירוט פעילות מעבדה בתחנות עבודה שנערכה בכיתות י"א בחמד"ע. בתחנות נעשה שימוש במערכת Smart Pulley"" של Pasco הכוללת גם שער אור ומחשב אישי. אופי הפעילות, החורג מן השגרה, מעניק לה ערך דידקטי מיוחד.

למאמר המלא

מאמרים נוספים