ניסויי החוק השני של ניוטון - איך ומתי

החוק השני של ניוטון מוצג בדרך-כלל על-ידי מערכת הכוללת קרונית הקשורה לסלסלה באמצעות חוט הכרוך סביב גלגלת. זו מערכת מורכבת (שונה מאוד מגוף נקודתי), לכן אינה מתאימה לשמש לחקירה ראשונה של הקשר בין כוח שקול ובין תאוצה.

קביעה זו מתבססת על ממצאים המראים כי רבים קבעו בצורה שגויה את כיווּן הכוח השקול הפועל על המערכת, ואת כיווּן התאוצה שלה. במאמר זה מציעים רצף הוראה לניסויים העוסקים בקשר שבין שני גדלים אלה.

הרצף כולל: ניסוי איכותי, גרסה חדשה לניסוי החוק השני של ניוטון, בעזרת קרונית מדחף "עגלת מניפה"- ( Fan Cart) , וכן את המקום שבו יש לשלב את הניסוי.

למאמר המלא

מאמרים נוספים