סרטונים

עדשות פשוטות

הדגמת מעבדה.
Carleton University Department of Physics

מְכל היוצר אדוות גלים

הדגמת מעבדה.
Carleton University Department of Physics