קישורים

אנימציה - צמד כוחות פעולה ותגובה בין תפוח נופל לבין הארץ.
ניתן לראות את וקטורי הכוחות - שווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם, וכן את וקטורי התאוצה - השונים בגודלם ומנוגדים בכיוונם.

נושאים נוספים