מאמרים

החוק השלישי של ניוטון: קשיי תלמידים ודידקטיקה

רוזן ע. (2000), תהודה, 20(3), 33-38.
תלמידים רבים מתקשים בהפנמת החוק השלישי של ניוטון. הם אינם "מאמינים" בו, ומתקשים ליישם אותו. המאמר מצביע על מספר קשיים אופייניים של תלמידים ומציע שיטות ואמצעים דידקטיים להוראת הנושא.

גוף המאמר

קובץ תמונות

ניסויים אחדים להדגמת החוק השלישי של ניוטון

ינקלביץ מ. (2000), תהודה, 21(2) , 30-32.
ניסויים שמטרתם להקל על התלמידים את הבנת החוק השלישי של ניוטון, בעזרת מסילת pasco, שתי עגלות , דינמומטרים בעלי סקלה עגולה , מתקני הרמה וגלגילות.

נושאים נוספים