רעיונות להוראה

פעילויות - כוחות ומצבי התמדה

הפעילויות הבאות לקוחות מתוך  הספר "מכניקה ניוטונית - פעילויות" מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

המושג "אינטראקציה"
הפעילות מתאימה לשילוב בהוראה לפני לימוד החוק השלישי של ניוטון. המטרה היא להכיר את המושג "אינטראקציה" ולזהות מי הם הגופים הנמצאים באינטראקציה.

אינטראקציה לצורך הנעה
הפעילות מתאימה לשילוב בהוראה לפני לימוד החוק השלישי של ניוטון. המטרה היא לזהות את כוחות האינטראקציה הקשורים בתנועת גופים.

החוק השלישי של ניוטון
הפעילות מתאימה לשילוב במהלך לימוד החוק השלישי של ניוטון. המטרה היא לימוד הקשר בין כוחות אינטראקציה והכרת העובדות שהם שווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם.

שיטת הוראה

במסגרת הסדנה למורי הפיזיקה שהתקיימה במרכז המורים האזורי שבבית ברל, פותחה שיטת הוראה המשלבת בין אסטרטגיות הוראה ידועות, כגון הוראת עמיתים.
החומרים הבאים מיועדים להתמודדות עם קשיי התלמידים בנושא החוק השלישי של ניוטון.
לפני הוראת הנושא התלמידים עונים על שאלון מקדים, שתפקידו לחשוף את תפישותיהם לגבי האינטראקציה בין גופים שונים במצבים שונים.
ניתן לשכפל את השאלון ולבקש מן התלמידים לענות עליו, או להציגו על שקף בפני הכיתה.

שאלון מקדים בנושא כוחות

לאחר מכן מקיימים שיעור "הוראת עמיתים" בנושא החוק השלישי: המורה מחלק לתלמידים קלפי הצבעה ומציג על שקפים שאלה מן השאלון הבא. התלמידים מצביעים על תשובתם באמצעות הקלפים שבידיהם. התלמידים דנים ביניהם ומנסים לשכנע אחד את השני בנכונות תשובתם. לאחר מכן התלמידים מצביעים שוב על תשובתם. המורה מסכם ועובר לשאלה הבאה(בדרגת קושי גבוהה יותר).  

שקפים לשיעור "הוראת עמיתים" בנושא כוחות

לסיכום הנושא ניתן להשתמש בשאלון המסכם הבא כדי לבדוק שוב, לאחר הדיונים, את יישום החוק השלישי של ניוטון במצבים שונים.

שאלון מסכם בנושא כוחות

נושאים נוספים