ממצאים מהבגרות ומהכיתות

הממצאים מהבגרות ומהכיתות

מתוך 1115 תלמידים שתשובותיהם נדגמו, רק 42% ענו נכון לשאלה.
רק 31% ענו נכון וגם נימקו נכון!
התבקשתם לבדוק בכיתותיכם והסתבר שברוב הכיתות אחוז התלמידים ששגו בתשובתם לשאלה היה גבוה מאשר ציפה המורה.

ניתוח הנימוקים השגויים לשאלה בבגרות

התלמיד צודק, T ו-mg הם זוג כוחות של פעולה ותגובה כי: 

הנימוק השגוי

% השוגים

ציטוטים של נימוקים מהבחינות

המשקולת במנוחה
ומתקיים
T=mg

58

המערכת במנוחה, הכוח השקול הוא אפס ולכן  T=mg;
הכוחות שווים ומנוגדים;

המתיחות היא התגובה ל- mg

20

פעולת כדור הארץ במשיכת הגוף גרמה לתגובת החוט;
הכוח
mg הוא שגורם  למשקולת להימשך מטה ולחוט להגיב בהפעלת הכוח T;

נימוקים אחרים

22

T הוא כוח תגובה ו- mg לא;
המערכת סגורה ואין כוחות חיצוניים;
הכוחות משמרים;
mg קיים תמיד;

נושאים נוספים