שאלת המשקולת

שאלת המשקולת

בשאלה 3 בבחינת הבגרות במכניקה, בקיץ תשס"ג, בסעיף ב', מתואר תלמיד שטען כי הכוחות T ו- mg הם זוג כוחות של פעולה ותגובה, לפי החוק השלישי של ניוטון. הנבחנים נשאלו האם טענתו נכונה והתבקשו לנמק.

בסקר שנערך באתר זה נשאלתם מהו אחוז התלמידים שענו נכון. מתוך 151 משתתפים, הרוב העריכו שלמעלה ממחצית התלמידים ענו נכון.

ממצאים מהבגרות ומהכיתות

רעיונות להוראה

דפי עבודה

מאמרים

קישורים