ממצאים מהכיתות
ממצאי המחקרים העוסקים בשאלון ה- Force Concept Inventory, מצביעים על כ- 36% מן התלמידים שענו לשאלה על פי התפישה שהכוח הגדול יותר קובע את כיוון התנועה.

בסקר שערכנו באתר זה, התבקשו המורים לענות כיצד היו מתארים תלמידיהם את המצב המתואר ב"שאלת המעלית". ממצאי הסקר היו שלדעת המורים כ- 28% מתלמידיהם ישגו בשאלה.

בסקר נוסף התבקשו המורים לשאול את תלמידיהם.
 
בקרב תלמידי כיתות י', שאינם לומדים מכניקה, רוב התלמידים שגו. התשובה הנפוצה ביותר הייתה שהכוח המופעל על ידי הכבל כלפי מעלה גדול מכוח הכבידה הפועל כלפי מטה. כלומר: הכוח השקול פועל בכיוון התנועה.
בקרב תלמידי י"א וי"ב רוב התלמידים (75%- 85%) ענו את התשובה הנכונה.
תגובות המורים היו מגוונות. חלק מן המורים היו מרוצים מן הממצאים, אך היו מורים שהביעו תסכול. הרי לא די שרוב התלמידים ענו נכון.

לדוגמא, תגובה של מורה:
"הייתי משוכנעת שכל תלמידיי יענו תשובה נכונה, הרי לימדתי והקדשתי לחוק הראשון הרבה זמן ותרגילים.
העברתי את השאלון בכיתתי ו-25% מתלמידי כיתה י"א שגו בתשובה. האם לימדתי לא טוב?"

ותגובה נוספת:
"נתתי את השאלה לתלמידי. שמחתי לראות ש- 24 מתוך 29 ענו נכון אבל.... 5 תלמידים לא הצליחו לענות לשאלה בסיסית שכזאת. בהתחשב בכך שמדובר בתלמידים לפני בגרות, אני חושבת שצריכים רעיונות חדשים איך לגרום לתלמידים להתגבר על הקשיים".

חשוב לציין שהקשיים הקשורים בחוק ההתמדה באים לידי ביטוי גם בבחינות הבגרות בפיזיקה.
לדוגמא: בחינת הבגרות במכניקה משנת 1999, שאלה 3, סעיף ג'.
בחינת הבגרות במכניקה משנת 2001, שאלה 2.

חומרים נוספים