דפי עבודה

פעילות מתוקשבת

דף עבודה מלווה הדמיה, מאת קורינה פולינגר, חמד"ע