האם כוכבי הלכת נעים סביב השמש באותו כיוון?

21/08/2013

מבוסס על:

התשובה היא: כן, אם נסתכל על מערכת השמש כאשר אנו נמצאים מעל הקוטב הצפוני במבט כלפי "מטה", נראה את כוכבי הלכת נעים כולם סביב השמש נגד כיוון השעון. מדוע זה קורה?

המודל המקובל המסביר את היווצרות מערכת השמש מניח שמערכת השמש נוצרה מערפילית חמה של גזים, שבתוכה היו גם חלקיקי אבק. ערפילית זו החלה לקרוס בגלל כוח הכבידה לפני כ – 5 מיליארד שנים. בשלב זה בו הערפילית נהייתה צפופה יותר, נוצרה צורה של דסקה שטוחה, שהחלה להסתובב מהר יותר בגלל שימור התנע הזוויתי. (תנע זוויתי הוא גודל שקשור במסת הגוף, מהירותו ומרחקו מציר סיבוב מסוים. אם התנע הזוויתי נשמר, אזי אם המרחק מציר הסיבוב קטן, כמו שקרה לגז, המהירות שלו תגדל). כאשר הערפילית החלה לקרוס, אזי בגלל התנגשויות בין חלקיקי הגז עלתה הטמפרטורה במרכזה (שם נוצרה השמש) ל – 3000K. למעשה, הרכב הערפילית והרכב השמש של ימינו דומים: רוב של מימן, חלק קטן יותר של הליום וחלק קטן מאד של סיליקטים וברזל.  כאשר פסקה הקריסה, החלה הדסקה להתקרר, אך האזור בו נוצרה השמש נשאר חם. עובדה זו מסבירה מדוע כוכבי הלכת הקרובים לשמש קטנים יחסית ומורכבים ממתכות מוצקות וכבדות, ואילו כוכבי הלכת הרחוקים יותר גדולים ומורכבים מחומרים אחרים, כמו גזים של מימן והליום (שהם חומרים קלים יותר). כאשר הדסקה החלה להתקרר נוצרו ממנה כוכבי הלכת והגופים האחרים שקיימים במערכת השמש. מודל זה מסביר, בין היתר, את שתי התופעות הבאות:

האחת: כיוון הסיבוב הזהה של כוכבי הלכת סביב השמש, כמו גם סיבוב השמש סביב צירה.  (נציין שכיוון התנועה של כמעט כל הגופים הקיימים במערכת השמש – לא רק של כוכבי הלכת – זהה). ההסבר לתופעה זו הוא שענן הגז כולו הסתובב בכיוון מסוים. נציין שבכל מערכות השמש, רוב כוכבי הלכת נעים באותו כיוון. ישנם, עם זאת, מקרים בהם הם נעים בכיוון הפוך, או בזווית מסוימת יחסית למישור שיוצרים שאר הכוכבים. זה יכול לקרות, לדוגמא, בגלל השפעות הכבידה הנוצרת בגלל קרבה לגופים מסיביים אחרים, דוגמת צדק במערכת השמש שלנו.

התופעה השנייה היא שמישור הסיבוב של כל כוכבי הלכת זהה בקירוב. ההסבר לכך הוא שכולם נוצרו מאותה דסקה שטוחה של גז, שהייתה מישורית בקירוב