גלי רדיו, תדרים
גלי רדיו, תדרים

שאלה מאת אורן מגן

התשובה באדיבות אתר "בשער".

מדוע התדרים, ברדיו מצוי, מופיעים כמו שהם (למשל 91.8, 88) מה מסמלים גדלים אלו, ומדוע דווקא בין 88 ל-107? האם יתכן ששני תדרים "יעלו" זה על זה ונשמע שתי תחנות רדיו בו זמנית? אשמח לדעת יותר על הנושא.

תשובה מאת ד"ר יהונתן מולכו, המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון:
אם תתבונן ברדיו מצוי תמצא שיש לו סקאלות שונות כגון זו המסומנת ב- FM ואחרת המסומנת AM. המספרים בסקאלת ה- FM מתחילים ב- 88 ומסתיימים ב- 108 ובסקאלת ה- AM המספרים הם 530 ועד 1600.
נתחיל בהסבר לשמות של הסקאלות:
השמות מציינים את השיטה בה המידע המשודר (דיבור, נגינה, שירה) "מולבש" על הגל שישא אותו למרחקים. המונח המקצועי "להלבשת" המידע על הגל הנושא הוא איפנון. אם כן, FM היא שיטת איפנון אחת ו- AM היא שיטת איפנון אחרת.
ועכשיו למספרים:
המספרים מציינים את התדר של הגל הנושא. תדר נמדד בהרצים (1 הרץ פירושו מחזור אחד של הגל בשניה). בסקאלת ה-FM המספרים מציינים מיליוני הרצים, החל מ- 88 מליון הרץ ועד 108 מליון הרץ. לפעמים, במקום מיליון אומרים מגה, כלומר סקאלת ה-FM מתחילה ב- 88 מגה הרץ ומסתיימת ב- 108 מגה הרץ.
בסקאלת ה-AM המספרים מציינים אלפי הרצים, החל מ- 530 אלף הרץ ועד 1600 אלף הרץ. לפעמים, במקום אלף אומרים קילו, כלומר סקאלת ה-AM מתחילה ב- 530 קילו הרץ ומסתיימת ב- 1600 קילו הרץ (שהם 1.6 מגה הרץ).
 
אם שתי תחנות רדיו תשדרנה באותו תדר ואם מקלט הרדיו ימצא במקום בו שני השידורים יקלטו – נשמע את שתי התחנות. כדי למנוע מצב זה, ישנה ועדה בינלאומית שמקצה תדרי שידור למדינות והיא תקצה תדרים שונים למדינות שכנות ויכולה להקצות תדרים זהים למדינות המרוחקות זו מזו. (המדינה מקצה תדרים לתחנות שבשטחה).
המרווח התדירותי בין תחנות שכנות נקבע בתקנים בינלאומיים כך שתחנה אחת לא תפריע לשכנתה.
תחנות רדיו פירטיות משדרות בתדרים שהוקצו לאחרים וידועים הסיכונים למטוסים נוחתים מפלישת הפירטים לתדרים שהוקצו לקשר בין מטוסים לבין מגדל הפיקוח.
 
מה שנאמר על שידורי רדיו נכון גם לשידורים אחרים כגון שידורי טלביזיה שידורי צבא, משטרה וכו'. ידוע שבקיץ, במצבים מסוימים של מזג האויר, שידורי הטלביזיה המצרית (שלא דרך הלוויין) נקלטים בתדר של הערוץ הראשון וכמובן מפריעים.