משיכה בין שתי מסות
משיכה בין שתי מסות

השאלה מאת יוסי לוי

התשובה באדיבות אתר "בשער".

מדוע יש משיכה בין שתי מסות? האם יתכן שאנו נמצאים בהשפעת "שדה" קוי כוח המשפיע על כל מסה מכל עבר באופן סימטרי כך שהמסה "נתקלת" בקוי השדה הנ"ל. ואז בעצם שתי המסות "נדחפות" כאילו אחת כלפי השניה באופן פורפורציונלי ביחס למרכזי שתי המסות וביחס הפוך למרחק ביניהן?מדוע מייחסים למסה "רצון למשוך" אולי היא נדחפת?

תשובה מאת פרופ' שמואל אליצור, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית:

נראה לי שההבדל בין מסות "הנדחפות זו לעבר זו" לבין מסות ה"מושכות זו את זו" הוא הבדל בצורת ההתבטאות בלבד. התוצאה היא זהה, כוח פועל על כל אחת מן המסות לעבר חברתה. מקובל לקרוא לתופעה זו "משיכה". אין מיחסים למסות "רצון" כלשהו, התופעה היא מיכנית, ולכן להשתמעות הפסיכולוגית השונה, אולי, בין "דחיפה אל" לבין "משיכה אל" אין משמעות בהקשר זה. נכון שאפשר לתאר את התופעה בלשון של שדה כוח הפועל על המסות, או, בניסוח המודרני של איינשטיין, כתנועה של מסה אחת במרחב-זמן המעוקם על ידי נוכחותה של חברתה. התוצאה של כל הניסוחים הללו היא עדיין כח המקרב את המסות זו לזו, היינו, כוח משיכה.