התנגשויות

 

תשובה (מאת עדי רוזן)

כמובן שלא.

אם מציבים על כל אחת משתי קרוניות מגנטים כך שהקוטב הצפוני של המגנט האחד פונה לעבר הקוטב הצפוני של המגנט האחר, והודפים את אחת הקרוניות לעבר הקרונית האחרת, אם מהירותה לא גדולה מדי - תתרחש התנגשות ללא מגע פיסי