מטוטלת במישור משופע

נבדוק את המצב של המטוטלת הנמצאת בתוך קרון ונשתמש במערכת היחוס האינרטיאלית של כדור הארץ. הקרון יורד בתאוצה קבועה a=gsinx (זווית בין המישור לקרקע היא x). תאוצת המטוטלת  זהה לתאוצת הקרון ( כי המטוטלת נמצאת במנוחה יחסית לקרון). מכאן שגודלה של תאוצת המטוטלת אינו מושפע מאורך החוט.