כיצד מתרחש ליקוי חמה?
17/01/2011

מבוסס על:

 

בעקבות ליקוי החמה החלקי שהתרחש ב-4.1.11 , נחרוג הפעם ממנהג המדור ונסביר כיצד נוצר ליקוי חמה.

 ליקוי חמה מתרחש כאשר הירח נמצא בין השמש לבין כדור הארץ, ונראה עבור צופה מכדור הארץ כאילו הוא מכסה אותה באופן מלא או באופן חלקי.  דבר זה יכול להתרחש רק במולד הירח (בתחילתו של חודש עברי), כי אז אשר השמש והירח נמצאים באותו צד יחסית לכדור הארץ.

ישנם 2 סוגים עיקריים של ליקויי חמה:

1.       ליקוי חמה מלא מתרחש כאשר צלליתו של הירח מכסה לחלוטין את דיסקת השמש. במקרה זה ניתן עדיין לראות את ההילה של השמש מסביב. סוג נוסף של ליקוי חמה מלא הוא בו הירח נראה קטן יותר מהשמש, ולכן השמש נראית כטבעת בהירה סביבו (ליקוי טבעתי). ההבדל בין שני הליקויים הללו נגרם כתוצאה מהעובדה שמסלולו של הירח סביב כדור הארץ הוא אליפטי. המרחק האמיתי של הירח מכדור הארץ שונה ב-6% מהמרחק הממוצע בין הירח לכדור הארץ. לכן משתנה הגודל בו נראה הירח. בממוצע, הירח נראה קטן יותר מהשמש, ולכן רוב ליקויי החמה המלאים (כ-60% מהם) הם ליקויי חמה טבעתיים. רק כאשר הירח קרוב לכדור הארץ יותר מהממוצע מתרחש ליקוי חמה מלא.

ליקוי חמה מלא (1999), מתוך ויקיפדיה. ניתן לראות את ההילה סביב השמש

 

ליקוי חמה טבעתי, (2005). מתוך ויקיפדיה.

 

ליקויי חמה מלאים הם נדירים, משום שבמקרה של ליקוי חמה מלא האזור על פני כדור הארץ שממנו נראה הליקוי המלא צריך להיות בדיוק בתוך הצל המלא שמטיל הירח. לכן, ליקוי חמה מלא מתרחש לכל היותר בשטח קטן מאד על פני כדה"א. תדירותם של ליקויי החמה המלאים היא בממוצע אחת ל-18 חודשים, אך באותו מקום על פני כדה"א יתרחש ליקוי חמה מלא בממוצע רק אחת ל- 370 שנה. רובם של ליקויי החמה המלאים נמשכים פחות מ- 7 דקות. תדירותם של ליקויי החמה החלקיים, לעומת זאת, היא פעמיים עד חמש פעמים בשנה.

2.   ליקוי חמה חלקי מתרחש כאשר השמש והירח לא נמצאים בדיוק על אותו קו ביחס לנקודה על פני כדור הארץ, ומנקודה זו רואים את הירח מכסה את השמש רק באופן חלקי. בדרך כלל ניתן לראות ליקוי חלקי מאזורים נרחבים יותר על פני כדה"א מאשר אזורים מהם ניתן לראות ליקוי מלא. לעיתים ניתן לראות ליקוי מלא מאזורים מסוימים, ובו בזמן ניתן לראות ליקוי חלקי מאזורים נרחבים יותר, אך לעיתים לא ניתן לראות ליקוי מלא כלל בזמן ליקוי חלקי, משום שאזור הצל המלא שמטיל הירח עובר מעל לפני כדור הארץ.

 

תרשים של ליקוי חמה (לא בקנה מידה). מתוך ויקיפדיה


בתרשים ניתן לראות את התצורה של השמש הירח וכדור הארץ בזמן של ליקוי חמה. האזור השחור מתחת לירח הוא אזור הצל המלא, שבו השמש מכוסה לחלוטין על ידי הירח. רק באזור הקטן בו הצל המלא נוגע בפני כדור הארץ ניתן לראות ליקוי חמה מלא. האזור האפור הגדול יותר הוא אזור ממנו ניתן לראות ליקוי חמה חלקי.
כאמור, ליקוי חמה יכול להתרחש בעת מולד הירח. מדוע, אם כן, לא מתרחש ליקוי חמה בכל חודש בזמן מולד הירח? הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהמישור שיוצר מסלול הירח סביב כדור הארץ מוטה בזוית של כחמש מעלות יחסית למישור שיוצר מסלול כדור הארץ סביב השמש. זו הסיבה שבד"כ אין ליקוי חמה בזמן מולד הירח, כי לרוב הירח עובר בזמן זה מעל או מתחת לשמש. ליקוי חמה מתרחש רק כאשר הירח עובר בזמן מולדו קרוב לנקודות בהן מסלולו חוצה את המישור שיוצר כדה"א במסלולו סביב השמש.