איך פועל שער למניעת גניבות מחנויות?
10/10/2010

מבוסס על כתבות:

כאשר אנו מסתובבים בחנויות, אנו רואים את המדבקות המודבקות על המוצרים או את הזמזמים המוצמדים לבגדים. כולנו מכירים את השערים המותקנים ביציאה מחנויות ומשמיעים אזעקה אם יוצאים מהחנות בלי לשלם (ולעיתים גם אם משלמים...) בעת התשלום על המוצר מנטרל המוכר את המדבקה או את הזמזם, על מנת שביציאה לא תופעל האזעקה.

כיצד זה פועל?

ישנם מספר סוגים של שערים. אנו נתמקד בשערים המבוססים על גלי רדיו (RF).
במקרה זה, המדבקה  המודבקת על המוצר נראית כך:  

(מתוך ויקיפדיה)

המדבקה מורכבת ממעגל חשמלי ומאנטנה. המעגל כולל בד"כ קבל וסליל.  תדר התהודה של המעגל הוא בערך 8 מגה הרץ.  תדר תהודה הוא התדר שבו מעגל מגיב בצורה מקסימאלית לזרם חילופין העובר בו (זרם חילופין הוא זרם שכיוונו מתהפך באופן מחזורי). כאשר התדר של זרם החילופין שווה לתדר התהודה של המעגל, אזי גם אם ינתקו את מקור המתח ימשיך לזרום זרם במעגל, כלומר-הקבל יטען ויפרק לחילופין.  

(מתוך  How Stuff Works)

ביציאה מהחנות מותקן שער המשדר בעזרת אנטנה גלי רדיו בתחום תדרים מסוים מצדו האחד (תדרים אופייניים הם בין 7.4ל-.88 מגההרץ). האנטנה משדרת בתדרים אלו במחזוריות מסוימת, כלומר- כל פרק זמן מסוים משתנה תדר השידור. בצדו השני של השער מותקנת אנטנה הקולטת גלי רדיו אלו. אם המוצר עובר עם המדבקה הלא מנוטרלת דרך השער, אזי כאשר התדר המשודר יהיה 8 מגה הרץ תיווצר תהודה במעגל החשמלי של המדבקה. כעת ישנן מספר אפשרויות: א. האנטנה שעל המדבקה תקלוט ותשדר גלים בתדר זה, האנטנה הקולטת שבשער תקלוט תדר זה במשך זמן ארוך יותר מהרגיל, והשער יתחיל לצפצף.ב. במשך זמן הקליטה של האנטנה שעל המדבקה תרד עצמת הקליטה באנטנה שבשער, והשער יתחיל לצפצף.

כיצד מנטרלים את המדבקה? דרך אחת היא להפעיל על המדבקה שדה חשמלי שיצור מתח בתדר התהודה שלה. בשלב כלשהו הקבל יטען במתח שמעל המתח המכסימלי שאותו הוא יכול להכיל, ויישרף.