תרגומון מונחים בפיזקה עברית - ערבית - אנגלית

הקובץ המצורף הינו תרגומון מונחים בפיזיקה. 

 

התרגומון הוכן על ידי אגף המדעים במשרד החינוך ובאחריותו.

 

 

  תרגומון מונחים בפיזיקה