ספקטרום פליטה של גז

ספקטרום פליטה של גז הוא ספקטרום האור הנפלט מגז של אטומים מעורָרים, כאשר הם יורדים לרמות אנרגיה נמוכות יותר.