ספקטרום בליעה של גז

ספקטרום בליעה הוא ספקטרום הכולל את כל אורכי הגל של קרינה שפגעה בגז, למעט אותם אורכי הגל שנבלעו בתהליכי עירור של אטומי הגז (קווי בליעה).