משטח קמור של עדשה

משטח קמור של עדשה הוא משטח שהמשיק לו בכל נקודה נמצא כולו מחוץ לעדשה.