מקורות שווי-מופע (שווי פאזה)

שני מקורות גלים, היוצרים גלים בעלי אותה תדירות, מכונים מקורות שווי-מופע אם y 1 (t) = y 2 (t)   בכל רגע  t, כאשר y 1 (t)   העתק המקור האחד ברגע t ו- y 2 (t)   העתק המקור האחר באותו רגע t. בפרט, תמיד המקור האחד יוצר שיא באותו רגע שהמקור האחר יוצר שיא.