מקורות גלים קוהרנטיים

שני מקורות של גלים נקראים קוהרנטיים ("צמודים") אם הפרש המופע ביניהם קבוע.