מקורות בעלי מופע מנוגד (מקורות מתנודדים באנטי פאזה)

שני מקורות הם בעלי מופע מנוגד אם הם שווי תדירות, ואם בכל רגע שהמקור האחד יוצר שיא – המקור האחר יוצר שפל.