מקום של חלקיק חבל

המקום של חלקיק חבל מוגדר כשיעור של הנקודה שבה נמצא חלקיק החבל, ביחס לציר מקום מקביל לקו החבל.