מערכת קשורה

מערכת קשורה זו מערכת שהאנרגיה הכוללת שלה, E, קטנה מסכום האנרגיות של מרכיביה, במצב שבו הם רחוקים זה מזה, ונמצאים במנוחה זו ביחס לזה.