מוקד ממשי של עדשה

כאשר אלומת אור מקבילה פוגעת בעדשה בכיוון מקביל לצירה, ולאחר השבירה האלומה מתכנסת לנקודה אחת על הציר האופטי, אזי נקודה זו מכונה מוקד ממשי של העדשה.