מוקד מדומה של עדשה

כאשר אלומת אור המקבילה לציר עדשה פוגעת בעדשה ולאחר השבירה האלומה מתפזרת, אזי המוקד המדומה של העדשה מוגדר כנקודת החיתוך של ההמשכים אחורנית של הקרניים הנשברות בעדשה, והוא מסומן כ- F. רוחק המוקד, f, הוא מרחק המוקד מן העדשה.