מול

מול הוא כמות חומר המורכב ממספר אבוגדרו של חלקיקים.