מספר אבוגדרו

מספר אבוגדרו הוא המספר N A = 6.0221367 . 10 23 .