יסוד

יסוד הוא חומר שאיננו ניתן להפרדה לחומרים פשוטים יותר בשיטות כימיות. הוא בנוי מסוג אחד של אטומים.