יחידת מסה אטומית

יחידת המסה האטומית, u, היא החלק ה- 12 מהמסה M של אטום איזוטופ פחמן-12,