חזית-גל

חזית-גל היא המקום הגאומטרי של רצף נקודות שכולן בעלות אותו מופע.