זמן-מחזור של גל

כאשר מקור גלים מתנודד באופן מחזורי, פרק הזמן שנדרש למקור כדי לחולל מחזור אחד של הגל מכונה זמן-מחזור של הגל.