זמן מחצית החיים

זמן מחצית החיים, ½T, של איזוטופ רדיואקטיבי הוא פרק הזמן הנדרש כדי שהפעילות של האיזוטופ תקטן למחצית.