זווית סטיה בתופעת החזרת האור

זווית הסטיה היא הזווית שבה מוסטת הקרן המוחזרת מן המראה ביחס לקרן הפוגעת בה.