זווית גבול (למשל, במעבר אור מאוויר לזכוכית)

זווית הגבול היא זווית שאליה שואפות זוויות השבירה בזכוכית (התווך הצפוף יותר), כאשר זווית הפגיעה באוויר (התווך הפחות צפוף) שואפת ל- 90 o .