התאבכות של גלים

התאבכות של גלים היא תופעה שבה שני גלים (או יותר) אשר נפגשים באותו תווך, יוצרים בתחום החפיפה תבנית חדשה (שונה מהתבנית שהייתה לכל גל אילו הוא היה נע לבד). התבנית הנוצרת על-ידי התאבכות גלים מכונה תבנית התאבכות.