העתק של חלקיק חבל (דרכו מתקדם פולס/גל)

העתק של חלקיק חבל הוא השיעור של חלקיק חבל כפי שנקבע ביחס לציר מקום המאונך לקו החבל, ואשר ראשיתו לאורך קו החבל.