הגדלה קווית

הגדלה קווית, m, היא מספר המבטא את היחס בין גובה הדמות H i לגובה העצם H 0 . בכתיב מתמטי: m = H i /H 0 .