דמות ממשית (הנוצרת על-ידי עדשה)

דמות ממשית של עצם נקודתי הנוצרת על-ידי עדשה, היא נקודת החיתוך של הקרניים הנשברות בעדשה.