דמות מדומה (של עצם נקודתי הנוצרת על ידי מראה מישורית)

כאשר עצם נקודתי (שאינו בהכרח מקור אור) מפיץ אור הפוגע במראה מישורית, דמותו המדומה היא נקודת החיתוך של ההמשכים אחורנית של כל הקרניים המוחזרות מן המראה. במילים אחרות, דמות מדומה של עצם נקודתי היא מרכז אלומת האור המוחזרת מן המראה.
הדמות המדומה של עצם נקודתי סימטרית לעצם ביחס למראה.