דמות מדומה (הנוצרת על-ידי עדשה)

דמות מדומה של עצם נקודתי, הנוצרת על-ידי עדשה, היא נקודת החיתוך של ההמשכים אחורנית של הקרניים הנשברות בעדשה.
דמות מדומה של עצם שאינו נקודתי היא אוסף כל הדמויות הנקודתיות של העצמים הנקודתיים שמהם הגוף מורכב.