שינוי בגודלה של האנרגיה

גודל שאפשר למדוד על ידי מידת החימום או הקירור של גוף מדידה בעת תהליך בו מערכת עוברת ממצב אחד למצב אחר (הגדרה אופרציונלית).