סוגי אנרגיה

שמות שניתנו כתזכורת לתהליך בו השתנה גודלה של האנרגיה. שינוי ב"אנרגיה קינטית" הוא תזכורת לתהליך בו השתנתה המהירות; שינוי ב"אנרגית כובד" הוא תזכורת לתהליך בו היה מעורב כוח הכובד בין גופים וכו'.