חום

מנגנון לשינוי בגודלה של האנרגיה המבטא את כמות האנרגיה שמפסיד גוף כתוצאה מאינטראקציה עם גוף המצוי בטמפרטורה נמוכה ממנו (האנרגיה "העוברת" מגוף חם לגוף קר). ישנם שלושה מנגנונים בהם יכול גוף להפסיד אנרגיה כחום: קרינה, הולכה והסעה.