הפרש באנרגיה פוטנציאלית

האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה A (UA) פחות האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה B (UB) . הפרש האנרגיה הפוטנציאלית שווה לשינוי בגודלה של האנרגיה כתוצאה מעבודה של כוחות משמרים מסוימים UA – UB = WAB