העברת אנרגיה

פחת באנרגיה במערכת אחת המתרחש בה בעת עם גידול באנרגיה במערכת אחרת. נהוג לומר כי האנרגיה "עוברת" מהמערכת שבה ערכה קטן אל המערכת שבה ערכה גדל.