המרת אנרגיה

פחת באנרגיה מסוג אחד המתרחש בה בעת עם גידול באנרגיה מסוג אחר. נהוג לומר כי האנרגיה שערכה קטן "מומרת" לאנרגיה שערכה גדל.